Ons klimaat
ít Palet staat voor kwalitatief goed onderwijs in een solidair, inspirerend leefklimaat. We hebben respect voor elkaar, we zijn transparant naar kinderen en ouders en we vinden het belangrijk om in verbinding te zijn met elkaar.
 
Stimulerende leeromgeving
In ons team is veel onderlinge afstemming, zowel op pedagogisch als op didactisch vlak. We zorgen voor een stimulerende leeromgeving die structuur en duidelijkheid biedt in de klassen.

Ondersteuning kind
ít Palet slaat een brug tussen leerstof en leerstijlen, leermogelijkheden en leeromgeving, tussen gedrag en achterliggende emoties en tussen normen en waarden. Hiermee helpen wij het kind naar volwassenheid.