ít Palet is een openbare basisschool met podiumkunsten. Daarin zijn we uniek in Gouda. 

Wat maakt onze school nou een echte podiumschool?
Onze leerlingen krijgen behalve de normale schoolse vakken ook
per week 3 keer 40 minuten les in de vakken dans, drama en muziek. Deze creatieve vakken worden gegeven door vakdocenten. We laten de talenten van kinderen tot hun recht komen door specifieke aandacht te geven aan creatief denken en doen.
 
Ieder kind zijn talent
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen beter presteren als ze zich kunnen ontwikkelen in al hun talenten. 't Palet bereidt kinderen voor op de maatschappij door ze niet alleen goed te leren rekenen en lezen, maar leert de leerlingen ook gebruik te maken van hun creatieve talenten.

Leren kijken en luisteren
We toetsen kinderen vaak op kennis: Wat weten kinderen? Wat kunnen kinderen?
Maar de ontwikkeling van hun hersenen is minstens even belangrijk. Terwijl leerlingen aan het tekenen zijn, leren ze ook om te kijken. Terwijl kinderen muziek maken en zingen, leren ze ook om te luisteren. En dat is weer heel belangrijk voor vakken als lezen en schrijven.
 
Kunsteducatie leert kinderen experimenteren. Kunst stimuleert kinderen om hun creatieve capaciteiten te ontwikkelen. Daar staan wij voor!