Actief leren

Actief leren

Leren werkt het beste, als het actief is.

We willen kinderen zoveel mogelijk betrekken in het leerproces door met de leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen na te denken. Zo benutten we elkaars denkkracht.

Wat we bieden:

  1. Persoonlijk leren
  2. Groepsdoorbrekend onderwijs
  3. Uitdaging op niveau
  4. Inspirerende leeromgeving

Werken met tablets in de groepen 4 t/m 8

In de groep 4 t/m 8 maken wij voor de basisvakken gebruik van tablets. Een "klassieke" les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.

Engels vanaf groep 5

In de groepen 5 t/m 8 werken we met de Engelse methode 'Groove.me' .  Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert en past uiteraard helemaal bij het profiel van onze school.

Met Groove.me leren kinderen echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. 

Lessen van de Brede  School

Kinderen leren niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Samen met Brede School Gouda bevorderen wij bij onze leerlingen interesse voor bijvoorbeeld sporten, lezen, computeren of kunstzinnige vorming. Elk jaar schrijven onze leerkrachten in voor diverse activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats onder schooltijd.

Schoolkoor

Schooljaar 2016-2017 is " 't Paletkoor " opgericht. Onder leiding van podiumdocent Casper oefent het koor elke vrijdagmiddag na schooltijd.  Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zich vrijwillig opgeven.

Schooltheaterclub

Elke vrijdagmiddag na schooltijd oefent ook onze schooltheatergroep o.l.v .theaterdocent Boris. Boris is verbonden aan het Jeugdtheaterhuis in Gouda. In het voorjaar verzorgen zij een optreden voor de gehele school. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8  kunnen zich vrijwillig opgeven.