Extra verdieping door podiumvakken

Extra verdieping door podiumvakken

Een podium voor ieder kind

Hoe onderscheiden onze kinderen zich over twintig jaar? Wij geloven dat zij zich zullen onderscheiden door wie zij zijn en vinden het daarom ontzettend belangrijk dat onze leerlingen al vroeg de kans en ruimte krijgen om zich breed te ontwikkelen. 

We toetsen kinderen vaak op kennis: Wat weten kinderen? Wat kunnen kinderen?
De ontwikkeling van hun hersenen is minstens even belangrijk. Terwijl leerlingen aan het tekenen zijn, leren ze ook om te kijken. Terwijl kinderen muziek maken en zingen, leren ze ook om te luisteren en dat is weer heel belangrijk voor vakken als lezen en schrijven.

 't Palet stelt het kind met al zijn/haar talenten centraal. Belangrijk daarbij is dat we tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen in aanleg en ontwikkeling en daarbij ruimte geven voor plezier en creativiteit, waarbij spelend leren overgaat in ervaringsgericht leren.

Tijdens het leerproces vinden wij het belangrijk dat leerlingen niet alleen via denkprocessen leren, maar ook door middel van het inschakelen van de emotie. Dit willen wij bereiken door naast de reguliere vakken rekenen en taal ook de vakken drama, muziek en dans aan te bieden.
De podiumvakken muziek, drama en dans slaan een brug tussen:
  • Leerstof en leerstijlen
  • Leermogelijkheden en leeromgeving
  • Gedrag en achterliggende emoties
  • Normen en waarden
 
Onze leerlingen krijgen behalve de normale schoolse vakken wekelijks les in de vakken dans, drama en muziek. Deze creatieve vakken worden gegeven door vakleerkrachten.
We laten de talenten van kinderen tot hun recht komen door specifieke aandacht te geven aan creatief denken en doen.