Extra uitdaging voor begaafden

Extra uitdaging voor begaafden

Waarom een plusgroep op 't Palet...

  1. In een plusgroep kunnen meer- en hoogbegaafde leerlingen contact hebben met ontwikkelingsgelijken.
  2. Door de verrijkende stof kunnen ze vaardigheden leren die andere leerlingen leren door het gewone werk te doen.
  3. Leerlingen merken dat ze niet de enige slimme kinderen zijn, en bovendien niet de enige die tegen sommige problemen aanlopen.
  4. Ze leren er leren.
  5. Dikwijls hebben deze leerlingen een statische mindset. In de plusklas kan hier aandacht aan besteed worden.
  6. Zonder enige uitdaging ligt onderpresteren op de loer.
  7. Uit de plusklas wordt huiswerk meegegeven voor de rest van de week in de reguliere groep.
  8. Onze plusklas is elke woensdagmorgen.