Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

Een positieve bijdrage leveren

Kinderen bij ons ontwikkelen zich tot (wereld)burgers die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. We verbinden de school en de omgeving met elkaar door ontmoeting te stimuleren, het gesprek aan te gaan en te leren van elkaar.

Wat we bieden:

  1. Excursies en museumbezoeken
  2. Sport-en speldagen
  3. Kanjertraining
  4. Maatschappelijke projecten in samenwerking met de buurt
  5. Kennismaken met beroepen en bedrijven

Kanjertraining in de groepen 1 t/m 8

Een prettige leeromgeving binnen de school vinden wij heel belangrijk. Daar hoort een goed pedagogisch klimaat bij, waarbij ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Om dit te kunnen bereiken is het goed om met elkaar afspraken te maken over hoe wij ons gedragen in de school, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij ons opstellen tegenover elkaar, hoe wij met de spullen van de school omgaan, etc.…

Op 't palet doen wij dit met behulp van de "Kanjertraining". Afspraken geven niet alleen duidelijkheid, maar dienen ook een doel. We bespreken met de kinderen wat het doel is van die afspraken. Alle leerkrachten op 't Palet zijn geschoold om Kanjerlessen te mogen geven.

De Kanjertraining hanteert vijf basisregels:
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig