Plusklas

Plusklas

De plusklas

Wij willen alle leerlingen van 't Palet actief aan het leren krijgen. De leerlingen die uitblinken in leerprestaties en/of denkstrategieën krijgen een aanbod op maat in onze plusgroep. We kijken hier gericht naar de inhoudelijk aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod en het leren leren.
Wekelijks krijgen de leerlingen les van de plusklas leerkracht. 

Waarom een plusgroep?
  1. In een plusgroep kunnen meer- en hoogbegaafde leerlingen contact hebben met ontwikkelingsgelijken.
  2. Door de verrijkende stof kunnen ze vaardigheden leren die andere leerlingen leren door het gewone werk te doen.
  3. Leerlingen merken dat ze niet de enige slimme kinderen zijn en bovendien niet de enige die tegen sommige problemen aanlopen.
  4. Ze leren er leren.
  5. In de plusgroep is aandacht voor een groeimindset: geloven dat je altijd jezelf kan blijven ontwikkelen en verbeteren. 
  6. Zonder enige uitdaging ligt onderpresteren op de loer.
  7. Uit de plusklas wordt huiswerk meegegeven voor de rest van de week in de reguliere groep.