Actief leren

Actief leren

Leren werkt het beste, als het actief is.

We willen kinderen zoveel mogelijk betrekken in het leerproces door met de leerkracht en/of andere kinderen samen over oplossingen na te denken. Zo benutten we elkaars denkkracht.

Wat we bieden:

  1. Persoonlijk leren
  2. Groepsdoorbrekend onderwijs
  3. Uitdaging op niveau
  4. Inspirerende leeromgeving